Reseförsäkring

Goudas Reseförsäkring

 

Det viktigaste när du ska välja reseförsäkring är att se om den täcker alla viktiga delar av din resa. Täcker den verkligen de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Och vet du i förväg vilken service du får om något skulle hända? Vad händer om du behöver hjälp på resmålet? Hur hög är självrisken?

 

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en stor internationell aktör. De finns representerade i mer än 40 länder och har en egen alarmcentral för sina nordiska kunder. Alarmcentralen har bland sina medarbetare all nödvändig kompetens knuten till sig i läkare, specialister, sjuksköterskor och krismedarbetare.
Gouda Alarm sköter all kontakt med sjukhus, ställer ut betalningsgarantier så att du inte själv behöver ligga ute med pengar vid sjukhusbesök. De ger dig även övervakad behandling så att du får rätt sådan. Sköter kommunikation med dig, din familj och ambassader. Organiserar återtransport till Sverige vid sjukdom eller skada vid de fall då detta anses som nödvändigt.

Med Gouda Reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan och vara säker på att få effektiv assistans om något händer.

Dessa moment ingår i försäkringen:

* Läke-,sjuk- och tandvårdskostnader

* Hemtransport vid sjukdom eller olycksfall

* Nära anhörigs resa till dig om du blir svårt sjuk

* Olycksfall och invaliditet

* Ansvars- och rättsskydd

* Överfallsskydd

* Hjälp på plats

* Egendomsskydd

 

Dessutom innehåller försäkringen en Semestergaranti. Det innebär att du även försäkrar själva resan. Du får ersättning om din semester inte går att genomföra som planerat. Exempelvis får du dagsersättning om du blir sängliggande på resmålet på grund av sjukdom eller olycksfall, eller en ersättningsresa om mer än halva resan blir förstörd.

 

Väljer du att teckna Goudas Reseförsäkring har du även god täckning för äventyrliga aktiviteter. Många försäkringsbolag har begränsningar i sina villkor vad gäller äventyrliga aktiviteter.

 

Goudas Reseförsäkring gäller helt utan självrisk!
_________________________________________________________________

 

Komplement till hemförsäkringen.

 

Har du en hemförsäkring i botten som du tycker att du är nöjd med kan du komplettera den genom att teckna Goudas komplement till hemförsäkringen. Komplementet är till för att täcka upp de delar som oftast saknas hos hemförsäkringsbolagen.

Komplementet ger dig följande:

 • Semestergaranti – Syftet med resan förstörs av medicinska skäl, det vill säga om du inte kan sola, bada, bergsvandra, spela golf eller på annat sätt utnyttja resan som planerat.
  – Du är sjuk under kortare tid, du får då ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.
  – Ersättningsresa om du är sjuk under mer än halva tiden.
  – Förseningar för dig eller ditt bagage.
 • Självriskersättning – Vi hälper dig med självrisken som ditt hemförsäkringsbolag tar per skadetillfälle, även sådant som händer hemma under tiden som du är på resande fot. Alternativt ersättning för småskador som inte uppgår till hemförsäkringens självrisk.
 • Aktivitetsskydd – ersättning för en utflykt, greenfee eller annat du skulle gjort de dagar du var sjuk.
 • Olycksfall – Invaliditetsersättning.
 • Extra bagageskydd

 

Obs! Väljer du att teckna komplement till hemförsäkringen är det fortfarande ditt hemförsäkringsbolags alarmcentral som kontaktas vid skada. För att få tillgång till Goudas alarmcentral och dess tjänster krävs att du tecknar Goudas fullständiga försäkring.

 

Avbeställningsförsäkring

 

Med Goudas avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för ekonomisk förlust om något oförutsett händer innan avresa såsom sjukdom, olyckshändelse, nära anhörig blir sjuk eller råkar ut för olycksfall, brand eller inbrott i bostaden mm.

Det finns även möjlighet att göra tillägg för att få ett utökat försäkringsskydd.

Resans syfte –  Du har planerat att bergsvandra, du stukar foten strax innan avresa. Bergsvandringen blir därmed inte möjlig att genomföra men du anses inte så pass skadad så att du inte kan genomföra resan, dvs du kan fortfarande resa men inte bergsvandra. Med detta tillägg får du ett avbeställningsskydd som även täcker detta.

OBS!
Detta är en kortfattad beskrivning av våra försäkringar. Viktigt att veta är att det alltid är våra fullständiga villkor som gäller vid skadereglering.

 

Klicka på länken för att beställa försäkring.

https://webservice.gouda.dk/webshop/default.aspx?owner=103&country=SE&agent=75464