SÄRSKILDA RESEVILLKOR

Dessa särskilda resevillkor vid paketresor med Memora Travel (Uhmeier Consulting AB) gäller utöver allmänna resevillkor för paketresor enligt Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen (SRF). Dessa särskilda resevillkor har företrädesrätt framför Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningens (SRF) allmänna resevillkor för paketresor.

 

BETALNING AV RESAN

Handpenning är normalt 20% av resans totala pris, dock lägst 4 000 kr per person. Handpenningen kan dock bli högre, om hotell eller annan underleverantör kräver en högre delbetalning för bokning, vilket då framgår av offert från Memora Travel.

Då handpenning betalats är bokningen bindande för bägge parter. Betalas inte handpenningen i tid av resenären har Memora Travel rätt att avboka resan.

Slutbetalning av resan görs normalt 30-60 dagar innan avresa, men ibland kräver flygbolag eller annan underleverantörer förskottsbetalning tidigare. Om resenären inte vill riskera t ex valutakursändringar och ökade flygskatter etc kan slutbetalning göras tidigare.

 

AVBOKNINGSREGLER

Flygbolagets avbokningsvillkor gäller vid köp av endast flygbiljett. Då hotell eller andra arrangemang har bokats separat gäller respektive underleverantörs avbokningsvillkor.

Nedanstående regler gäller vid en paketresa som omfattar både flyg och hotell.

Kostnad vid avbokning: Tidigare än 30 dagar före avresa (60 dagar vid jul – nyår) debiteras underleverantörens avbokningsavgift samt handpenning. 14-30 dagar före avresa (30-60 dagar vid jul – nyår) debiteras minst 50 % av resans pris beroende på underleverantörens avbokningsavgift. Senare än 14 dagar före avresa (30 dagar vid jul – nyår) utgår ingen återbetalning.

Ändringar från resenärens sida som sker efter att handpenning betalats, debiteras en kostnad för resenären med Memora Travels merkostnader plus 500 sek. Då resenären ändrar resmål, avreseort, eller avresedag kan det betraktas som avbeställning och nybokning.

Återbetalning utgår inte för bokade hotellvistelser och arrangemang som inte utnyttjats under resan.

 

REKLAMATION

Om resenären är missnöjd med hotell, flyg eller annat arrangemang ska resenären direkt på plats informera aktuell underleverantören. Om underleverantören och resenären inte kan komma överens, ska resenären utan dröjsmål kontakta Memora Travel under svensk dagtid. Alternativt kan resenären senast 14 dagar efter hemkomst lämna skriftlig anmälan till Memora Travel. Resenären ska på plats ta namn, telefonnummer och email-adress till lokala representanter för underleverantören.

Memora Travel har inte ansvar för brister som beror på försummelse från resenärens sida, tredje person eller omständigheter som Memora Travel inte kunnat förutse, undgå eller avvärja vid force majeure. Flygbolag ska följa EU-regler samt Montreal-konventionen.

 

RESENÄRENS ANSVAR

Resenären ansvarar bland annat för att:

– läsa resevillkor före köpet

– kontrollera att faktura och värdehandlingar motsvarar beställningen

– namnuppgifter och födelsedatum på flygbiljetten och övriga värdehandlingar överensstämmer med samma stavning och namnordning som i passet

– rapportera eventuella fel till Memora Travel utan dröjsmål

– kontrollera med flygbolagen strax före och under resan för eventuella ändrade avgångstider och incheckningstider och eventuell nödvändig återbekräftelse av flyg

– informera sig om och ordna giltiga pass (ofta behöver passet gälla 6 månader efter hemkomst), visum och vaccinationer.

– följa gällande säkerhetsbestämmelser och övriga regler som flygbolagen och övriga underleverantörer ställer

– beställa rese- och avbeställningsförsäkringar

 

Memora Travel ansvarar inte för eventuellt missade flyg pga ändrad tidtabell, eller för skada som uppkommer på egendom eller bagage.

 

ÄNDRINGAR FRÅN UNDERLEVERANTÖRER

Vid ändringar av researrangemanget eller bestämmelser från flygbolag och övriga underleverantörer förbehåller sig Memora Travel rätten att göra motsvarande ändring gentemot resenären. Memora Travel följer flygbolagets regler och kan därför inte garantera att exempelvis att förbokade sittplatser på flyget kan fås.

 

Memora Travel försöker alltid tillmötesgå resenärens önskemål om rumsplacering mm, men kan inte lämna garantier bortom underleverantörers garantier. Memora Travel kan inte ansvara för informationen i hotellens broschyrer, på hemsidor och dylik information från underleverantörer som vidarebefordrats till resenären. Memora Travel reserverar sig för eventuella tryckfel på vår hemsida och andra informationstexter.

 

RESEGARANTI

Memora Travel har resegaranti ställd till Kammarkollegiet.